Članstvo


Kategorije


 • Kadeti - od 9 do 15 godina
 • Juniori - od 16 do 20 godina
 • Seniori - od 21 godinu
 • Veterani - od 50 godina

Članarina


 • Kadeti i juniori - 150,00 kn/mj (19,91 EUR/mj)
 • + upisnina 50,00 kn (6,64 EUR) jednokratno.
 • Seniori i veterani - 750,00 kn/god (99,54 EUR/god).
 • + upisnina 50,00 kn (6,64 EUR) jednokratno.
 • Kadeti i juniori - 20,00 EUR/mj (150,69 kn/mj)
  + upisnina 10,00 EUR (75,35 kn) jednokratno.
 • Seniori i veterani - 100,00 EUR/god (753,45 kn/god).
  + upisnina 10,00 EUR (75,35 kn) jednokratno.
1 EUR = 7,53450 HRK.

Pristupnica